Darmowa dostawa od 159,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin Konkursu Twórz z Onyksem

Regulamin konkursu „Twórz z Onyksem”

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Organizatorem cyklu konkursów „Twórz z Onyksem”,jest firma ALTOR Małgorzata Wypych – z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs przeznaczony jest dla fanów fanpage Onyks.eu, mających minimum jedno zamówienie w sklepie Onyks.eu lub Onykshurt.eu, zwanych „Uczestnikiem”

  2. Wyzwania konkursowe będą ogłaszane cyklicznie między 1.01.2017 a 31.12.2017r.

  3. Poszczególne wyzwania konkursowe będą ogłaszane i rozstrzygane według Kalendarza Konkursu.

   1. Kalendarz Konkursu wyznacza terminy, w ramach których przyjmowane są zgłoszenia do poszczególnych wyzwań, oraz publikowane są wyniki wyzwań.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opublikowanie na własnej stronie facebook'owej własnoręcznie wykonanego przedmiotu – zadania konkursowego i oznaczenie na zdjęciu sklepu Onyks.Eu. Prace można również zgłaszać poprzez Instagram.

   1. w przypadku braku posiadania własnego konta-profilu na facebook'u istnieje możliwość przesłania zdjęć na maila sklep@onyks.eu
  2. Niezbędne jest, aby wykonany przedmiot był między innymi z wykorzystaniem produktów zakupionych w sklepie Onyks.eu. Możliwe jest dodanie innych elementów do wykonania ozdoby.

  3. Jeśli w Kalendarzu Konkursu nie zaznaczono inaczej, uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

  6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

  7. Zgłoszenie fotografii biżuterii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora (np. www.onyksblog.eu)

 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie decyzji Jury powołanego przez Organizatora – głosy publiczności będą brane pod uwagę przez Jury.

  2. Organizator przewiduje 1 nagrodę w postaci bonu na zakupy w sklepie onyks.eu lub onykshurt.eu w wysokości 50 zł.

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród i liczby nagrodzonych uczestników.

  3. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia podczas transportu.

  4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

  1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na fanpage''u Onyks.eu oraz na www.onyksblog.eu, w terminach określonych w Kalendarzu Konkursu, nie później jednak niż 7 dni od daty zakończenia konkursu.

  2. Zwycięzcy konkursu, w dniu rozstrzygnięcia konkursu, zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail lub facebook). Aby otrzymać nagrodę Uczestnik zobowiązany jest, w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości, przekazać Organizatorowi swoje dane adresowe.

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia pracy konkursowej, ze względu na niedostateczną estetykę prac lub braku odzwierciedlenia tematu
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku pracy spełniającej kryteria konkursu
  3. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową, indywidualnie do każdego ze Zwycięzców. Możliwy jest również odbiór osobisty nagrody w sklepie stacjonarnym, przy ul. Czardasza 22 w Warszawie.

  4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 5 dni od wysłania maila od organizatora, nagroda przepada na rzecz innego uczestnika konkursu.owej, danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania nagrody Uczestnikowi.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

  6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie konkursu oraz na www.onyksblog.eu

  2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail sklepu: sklep@onyks.eu lub blog.onyks.eu@gmail.com.

  3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.

  4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

 

 

 

Kalendarz konkursu „Twórz z Onyksem”

 

 

05.01 – 19.01 – Zgłoszenia prac do konkursu „ Prezent dla Dziadka i Babci”

20.01 – 24.01 – Ogłoszenie wyników konkursu

 

1.02 – 22.02 – Zgłoszenia prac do konkursu "Zakochani są wśród nas"

23.02 – 27.02 – Ogłoszenie wyników konkursu

 

1.03 – 22.03 – Zgłoszenia prac do konkursu ,,Wiosna puka do drzwi"

23.03 – 27.03 – Ogłoszenie wyników konkursu

 

3.04 - 24.04 - Zgłoszenia prac do konkursu ,,Starcie żywiołów"
25.04 - 2.05 - Ogłoszenie wyników konkursu

 

pixelpixel