Darmowa dostawa od 159,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Konkursu Urodzinowego

15 czerwca obchodzimy już 12. urodziny!
Z tej okazji przygotowaliśmy "Urodzinowy Konkurs" z bardzo atrakcyjnymi nagrodami!

Do wygrania są:
I   - Bon na zakupy w sklepie Onyks.eu o wartości 100zł
II  - Bon na zakupy w sklepie Onyks.eu o wartości 50zł
III - Jednorazowy rabat 20% na całe zakupy w sklepie Onyks.eu

Jak je zdobyć? W bardzo prosty sposób! Szczegóły konkursu znajdziecie poniżej.

Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem "Konkursu Urodzinowego" jest ALTOR Małgorzata Wypych, „sklep Onyks.eu” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czardasza 22, kod pocztowy 02-169,
  NIP 522-225-88-88: , dalej zwany „organizatorem”.
 2. Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem "Konkursu Urodzinowego".
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora.

NAGRODY I GŁOSOWANIE

 1. Prace można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu tj. od 17.06.2019r. od 30.06.2019r. do godziny 23:59.
 2. Pracę należy zgłosić poprzez nadesłanie do nas zdjęcia wykonanej biżuterii na nasz adres e-mail sklep@onyks.eu
  Prace konkursowe będą podlegały ocenie jury sklepu Onyks.eu.
  Wpływ na wyłonienie zwycięzców będzie miała również ilość lików pod danym zdjęciem pracy.
 3. Autor wybranej pracy w zależności od zajętego miejsca, otrzyma bon na zakupy w sklepie Onyks.eu lub jednorazowy rabat na zakupy.

ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać w terminie od 17.06.2019r. od 30.06.2019r. do godziny 23:59.
 2. Tematem konkursu jest biżuteria z wykorzystaniem elementów wybranego 1 z 5 kolorystycznego pakietu konkursowego.
  Może to być zarówno praca z wykorzystaniem wszystkich elementów z pakietu, jak i mniejszej ilości.
  Uczestnik konkursu może w swojej pracy użyć dodatkowych elementów nie zawartych w pakiecie,
  ale z zastrzeżeniem, że zostaną w pracy konkursowej wykorzystane perły i kryształki oraz chwost zamiennie z piórkiem.
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać dowolną ilość prac konkursowych. Jednak w przypadku wygranej, ma szanse zdobyć tylko jedną nagrodę.
 4. Niedozwolone jest zgłoszenie pracy konkursowej, która brała udział w innym konkursie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia biżuterii odpowiadającej wykorzystanemu pakietowi.
 6. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie skanu wraz z danymi opisanymi w punkcie 6.
 8. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej 10.07.2019r. do godziny 18.00.
 9. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy. Postanowienie Organizatora w tej sprawie nie podlega odwołaniu.
 10. Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie i majątkowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.
 11. Organizator ma prawo odrzucić prace zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec Onyks.eu
 12. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 13. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia drogą e-mail
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w konkursie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
  W przypadku małoletniego klauzulę tę podpisuje w jego imieniu opiekun prawny.
  Prosimy o przesyłanie tego oświadczenia wraz z pracami konkursowymi.
 14. Na życzenie uczestnika praca konkursowa może być podpisana imieniem i nazwiskiem, bądź nie.
 15. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanych prac do publikacji przez Onyks.eu
 16. Biorąc udział w konkursie uczestnik równolegle akceptuje regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
  http://onyks.eu/Regulamin-Konkursu-Urodzinowego-cterms-pol-198.html
 2. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
pixelpixel